PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta vietnes Piekraste.com datu pārvaldnieks un persona, kas atbildīga par personīgo datu apstrādi, ir SIA Piekraste.com, reģistrācijas Nr.: 50103631311, PVN reģ. Nr.: LV50103631311, juridiskā adrese: Spilvas iela 9, Mārupe, Mārupes nov.,  LV-2167. Personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

SIA Piekraste.com uzkrāj un saglabā tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai. Klients, veicot pasūtījumu, apliecina, ka viņa sniegtie dati ir patiesi un pareizi un, pilnvaro SIA Piekraste.com apstrādāt un uzglabāt klienta personīgos datus.

Tiek apkopoti un uzglabāti šādi dati:

  • Pasūtītāja vārds un uzvārds, personas kods.
  • Telefona numurs.
  • E-pasts adrese.
  • Klienta bankas konta informācija
  • Produktu piegādes adrese.
  • Uzņēmuma reģistrācijas dati

Lai nodrošinātu interneta vietnes darbību, uzlabotu saturu un informācijas izvietojumu, tiek apkopota, bet netiek uzglabāta, šāda informācija: IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas un izmantotas sīkdatnes (cookies). Lietojot Piekraste.com interneta vietni Klients piekrīt šīs informācijas lietošanai un apstrādei. Ir iespējams atteikties no sīkdatņu izmantošanas, bet tas var samazinātas interneta vietnes lietošanas iespējas un ērtumu.

SIA Piekraste.com uzkrāj un apstrādā tikai tādus Klienta datus, kuri nepieciešami saistību pienācīgai izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Klienta personīgo datu uzglabāšanas laiku nosaka līgumisko saistību izpilde pret klientu un grāmatvedības normatīvie akti vai, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

Klienta datus aizsargā SSL sertifikāts, kas nodrošina datu komunikācijas šifrēšanu starp klienta datoru un Piekraste.com interneta vietni.

Klienta dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Klients vai, tas nepieciešams SIA Piekraste.com un Klienta savstarpējo līgumsaistību izpildei (piemēram, preču piegāde), vai arī, ja šo informāciju pieprasa tiesībsargājošās iestādes likumdošanā noteiktā kārtībā.

Klients ir tiesīgs jebkurā laikā labot, papildināt vai dzēst Klienta datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Gadījumā, ja lietotājs vēlas atteikties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Klienta datus no piekraste.com lapas vai, ir radušies kādi jautājumi par datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA Piekraste.com izmantojot e-pastu: info@piekraste.com. Pretenziju gadījumā Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

SIA Piekraste.com ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus publicējot tos šeit. Lietojot Piekraste.com vietni klients piekrīt šiem noteikumiem.


MājasMājas

Grozs  

(tukšs)

Jauni produkti

Pašlaik jaunu produktu nav